Struktura własnościowa, majątek

Majątek MOSiR stanowi włłasność gminy miasta Zgierz i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonaniem zadań statutowych przez MOSiR.

Nieruchomości w trwałym zarządzie jednostki:

Umowa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przekazania przez Miasto obiektów do MOSiR 

•Zgierz, ul. Malinka 2
niezabudowana działka gruntu o nr ewid. 3/11 w obrębie 124 o powierzchni ogólnej 565273 m², stanowiąca własność Gminy Miasto Zgierz o uregulowanym stanie prawnym w KW 42362. Część przedmiotowej działki przekazanej Biorącemu stanowi obszar gruntu o powierzchni 473440 m²
•Zgierz, ul. Przygraniczna
3/16 o powierzchni 114393 m² z czego Gmina Miasto Zgierz jest właścicielem do 5/12 części, władającym do 6/12 części, zarządzającym do 1/12 części stanowiącej własność prywatną. Nieruchomość posiada KW Nr 52070
•Zgierz, ul. Przygraniczna
działka gruntu nr 3/13 o powierzchni 12016 m² w obrębie 124 o nieuregulowanym stanie prawnym, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz
•Zgierz, ul. Przygraniczna
działka gruntu nr 3/14 o powierzchni 181 m² w obrębie 124 o nieuregulowanym stanie prawnym, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz
•Zgierz, ul Malinka
działka gruntu nr 3/15 o powierzchni 1576 m² w obrębie 124 o nieuregulowanym stanie prawnym, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz
•Zgierz, ul. Malinka
niezabudowana działka o nr ewid. 3/7 o powierzchni 16340 m² w obrębie 124, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz. Nieruchomość posiada urządzoną w KW Nr 1643
•Zgierz, ul. Szczawińska 127A
niezabudowana działka o nr ewid. 3/5 o powierzchni 69331 m² w obrębie 124 stanowiącą własność Gminy Miasto Zgierz, KW Nr 24978
•Zgierz, ul. Przygraniczna
działka gruntu nr 5/1 o powierzchni 29656 m² w obrębie 124, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz. Nieruchomość posiada urządzoną KW Nr 2135
•Zgierz, ul. Przygraniczna
działka gruntu nr 8/1 o powierzchni 223 m² w obrębie 132, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz jest właścicielem do 11/12 części i zarządzającym do 1/12 części stanowiącej własność prywatną. Nieruchomość posiada urządzoną KW Nr 52070
•Zgierz, ul. Przygraniczna
działka gruntu nr 6/5 o powierzchni 1492 m² w obrębie 124 z czego Gmina Miasta Zgierza jest właścicielem do 11/12 części i zarządzającym do 1/12 stanowiącej własność prywatną. Nieruchomość posiada KW Nr 52070
•Zgierz, ul. Szczawińska
działka gruntu nr 2/1 o powierzchni 642 m² w obrębie 124 stanowiącą własność Gminy Miasto Zgierz. Nieruchomość posiada urządzoną KW Nr 42363
•Zgierz, ul. Malinka 2
działkę o nr ewid. 1 o powierzchni 30197 m² w obrębie 132 o nieuregulowanym stanie prawnym, pozostająca we władaniu Gminy Miasto Zgierz
•Zgierz, ul. 1 Maja 41/51
działka o nr ewid. 332/1 do 332/15 o łącznej powierzchni 79074 m² w obrębie 129, stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz. Nieruchomość posiada urządzoną KW 17494
•Staw miejski
działka o nr ewid. 21 o powierzchni 56501 m² w obrębie 128, stanowiąca własność Gminy Miasto Zgierz. Nieruchomość posiada urządzoną KW Nr 37056


Umowa z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przekazania przez Miasto do MOSiR nieruchomości

•Zgierz, ul. Leśmiana
nr ewid. 1524/30, o powierzchni 454 m²

•Zgierz, ul. Leśmiana 1
nr ewid. 524/32, o powierzchni 974 m²

•Zgierz, ul. Leśmiana 1
nr ewid. 524/35, o powierzchni 2975 m²

•Zgierz, ul. Witkacego 8-10
nr ewid. 524/34, o powierzchni 2508 m

Aneks do umowy sporządzonej w dniu 30 kwietnia 2004 r. z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania-przejęcia przez Miasto do MOSiR mienia komunalnego

•Zgierz, ul. Witkacego 8-10
nr ewid. 524/21, o powierzchni 470 m²

•Zgierz, ul. Witkacego 8-10
nr ewid. 524/29, o powierzchni 850 m²

•Zgierz, ul. Witkacego 8-10
nr ewid. 524/33, o powierzchni 402 m²


Aneks Nr 2 do umowy sporządzonej w dniu 30 kwietnia 2004 r. z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przekazania-przejęcia przez Miasto do MOSiR mienia komunalnego.


•Zgierz, ul. Łęczycka 24
nr ewid. 451, o powierzchni 8257 m²

•Zgierz, Park Miejski
nr ewid. 20/3, o powierzchni 49158 m²

•Zgierz, ul. Piątkowska 28A
nr ewid. 207, o powierzchni 1838 m²

•Zgierz, ul. Piątkowska 30 
nr ewid. 205, o powierzchni 3213 m²

•Zgierz, ul. Piątkowska 32 
nr ewid. 19/2, o powierzchni 6444 m²

•Zgierz, ul. Parkowa 1
 nr ewid. 37, o powierzchni 693 m²


Aneks Nr 6 do umowy sporządzonej w dniu 30 kwietnia 2004 r. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekazania-przejęcia przez Miasto do MOSiR mienia komunalnego.


•Zgierz, ul. Witkacego 8-10
o powierzchni 7067 m²

•Zgierz, ul. Musierowicza 1-
o powierzchni 13935 m²

separator