Przedmiot działalności i kompetencje

1. Zarządzanie mieniem komunalnym tj. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi

2. MOSiR organizuje nieodpłatnie dla uczestników działalność stopnia podstawowego

3. MOSiR udostępnia uczniom szkół i stowarzyszeniom sportowym zarządzane przez siebie tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe i zapewnia pomoc instruktorsko-metodyczną i organizacyjną

4. MOSiR tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego

5. MOSiR organizuje imprezy masowe, festyny, „wakacje i ferie w mieście”

6. MOSiR współpracuje merytorycznie w zakresie wspólnych działań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach

separator